Akceptowane formaty plików

Akceptowane formaty plików:

Przyjmujemy następujące formaty plików: PDF, TIFF, TIF, JPG

         

 

Pliki Pdf:

Pliki pdf powinny być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku plików zapisanych w kolorystyce RGB automatycznie zamieniamy je na kolorystykę CMYK. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmienę kolorów wynikającą z konwersji.
Pliki powinny być w skali 1:1  z rozdzielczoścą wg wytycznych znajdujących się na stronie drukarni lub 1:10 (z zaznaczeniem tego przy zamówieniu rozdzielczość takiego pliku powinna być 10 x wyższa).

Pliki TIFF, TIF:

Pliki tiff, tif powinny być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku plików zapisanych w kolorystyce RGB automatycznie zamieniamy je na kolorystykę CMYK. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmienę kolorów wynikającą z konwersji.
Pliki powinny być w skali 1:1  z rozdzielczoścą wg wytycznych znajdujących się na stronie drukarni lub 1:10 (z zaznaczeniem tego przy zamówieniu, rozdzielczość takiego pliku powinna być 10 x wyższa). Dla zmniejszenia wagi plik powinien być zapisany z kmpresją: LZW.

Pliki JPG:

Pliki jpg powinny być zapisane w kolorystyce CMYK. W przypadku plików zapisanych w kolorystyce RGB automatycznie zamieniamy je na kolorystykę CMYK. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmienę kolorów wynikającą z konwersji.
Pliki powinny być w skali 1:1  z rozdzielczoścą wg wytycznych znajdujących się na stronie drukarni lub 1:10 (z zaznaczeniem tego przy zamówieniu, rozdzielczość takiego pliku powinna być 10 x wyższa).