Przygotowanie plików

Przygotowanie plików

Pliki powinny być zapisane w formacie 1:1 lub w skali 1:10.
Należy stosować rozdzielczość odpowiednią dla danego produktu i formatu. Tabelę rozdzielczości znajdziesz tu
W przypadku plików zapisanych w skali 1:10 rozdzielczość powinna być powiększona x10.

 

Format netto:
To końcowy rozmiar Twojego produktu. Taki produkt otrzymasz.

Format brutto:
To format netto powiększony o spad, który zostanie odcięty od Twojego projektu. W przypadku banerów oraz siatek mesh spad zostanie zawinęty na zgrzew.
Wielkość spadów znajdziesz w plikach pomocy dla danego produktu. (w zależności od rodzaju produktu spady różnią się)

Margines wewntrzny:
Minimalna odległość od lini cięcia (formatu netto) dla ważnych tekstów lub grafik. (W zależności od rodzaju produktu marginesy wewnętrzne różnią się)

 

Poniżej przykładowa grafika: